Jeg får ikke koblet meg til Internett etter å ha installert ESET Smart Security


Etter installasjon av ESET Smart Security kan den falske positive gjenkjenningen av enkelte systemprosesser føre til et midlertidig tap av internettilkoblingen. Følg fremgangsmåten under for å konfigurere ESET Smart Security Personlig brannmur for å unngå slike falske positive utslag og for å gjenopprette internettforbindelsen:
 1. Åpne hovedprogramvinduet ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken, eller ved å velge Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security.
 2. Trykk på F5-tasten for å vise vinduet for Avansert oppsett.
 3. I treet for Avansert oppsett på venstre side klikker du på Personlig brannmur – IDS og avanserte alternativer.
 4. Under delen Inntrengingsgjenkjenning velger du bort følgende alternativer:

  – Gjenkjenning av ARP-forgiftningsangrep
  – Gjenkjenning av DNS-forgiftningsangrep
  – Gjenkjenning av TCP-desynkroniseringsangrep
  – Gjenkjenning av reversert TCP-desynkroniseringsangrep

  Obs: Disse angrepene skjer mellom klienten og DNS/ARP-autoritet og utgjør ingen risiko for brukere med en NAT-enhet. Det å velge bort alternativene over, utgjør ingen risiko for brukere med en router, Wi-Fi eller andre lokale NAT-enheter.
 5. Klikk på OK for å bekrefte endringene og gå tilbake til programmets hovedvindu.