Hvorfor fungerer ikke programmet mitt riktig med Automatisk modus for brannmur


Hvis et tredjepartsprogram på datamaskinen din ikke fungerer korrekt når ESET Smart Security personlig brannmur er i automatisk modus, eller hvis et program kun fungerer i Interaktiv modus, kan du lese det som står under.

Regler som er opprettet i Interaktiv modus gjelder ikke i Automatisk modus. Automatisk filtreringsmodus (standardmodus) tillater:

– all utgående kommunikasjon
– all innkommende kommunikasjon som er initiert av et program som allerede kommuniserer utgående.

Automatisk modus kan være uegnet for bruk med programmer (f.eks. BitTorrent) som initierer flere utgående tilkoblinger (kun én er tillatt), eller programmer som avhenger av ikke-initiert innkommende kommunikasjon.

Hvis Automatisk modus hindrer et program i å fungere korrekt, kan du endre den personlige brannmuren til Policybasert modus og aktivere to forhåndsdefinerte regler som simulerer atferden hos Automatisk modus. Se detaljert fremgangsmåte under:

  1. Åpne hovedvinduet for ESET Smart Security og trykk på F5-tasten. Vinduet for Avansert oppsett åpnes.
  2. Klikk på Personlig brannmur i oppsettstreet på venstre side. Velg Policybasert modus fra rullegardinmenyen Filtreringsmodus og klikk på OK.
  3. Trykk på F5-tasten for å vise vinduet for Avansert oppsett. I oppsettstreet klikker du først på Regler og soner, deretter på knappen Oppsett... i delen Sone- og regelredigering.
  4. Marker avkrysningsrutene for Tillat all utgående kommunikasjon og Tillat initiert innkommende kommunikasjon og klikk på OK to ganger for å kommer tilbake til programmets hovedvindu. (Klikk på Veksle til detaljert visning av alle regler hvis du ikke ser de individuelle brannmurreglene).
Den personlige brannmuren fungerer nå som i Automatisk modus, samtidig som du kan definere bestemte unntak (regler) for problematiske programmer