Hva er ESET Smart Security Antispammodul


Spambeskyttelse og brukerpåvirkning

Antispammodulen oppdager uønsket e-post på to måter. Den første metoden er gjennom et grunnleggende regelsett som er utformet for å automatisk filtrere ut uønskede e-postmeldinger. Disse reglene følger med som standard ved installasjonen av programmet og oppdateres sammen med virussignaturdatabasen. Den andre metoden oppdager uønsket e-post ved hjelp av bayesiansk filtrering. Det bayesianske filteret kan øves opp på brukerbasis; brukeren markerer manuelt et tilstrekkelig antall innkommende e-postmeldinger som legitime meldinger eller som spam.

Hvis du mottar regelmessig spam fra en bestemt adresse, kan du legge den til i Svartelisten. Hvis du vil at meldinger fra en bestemt adresse aldri skal bli merket som spam, legger du inn adressen i Hvitelisten. Som standard legges mottakeradresser i utgående meldinger automatisk inn i Hvitelisten.

Følgende avsnitt forklarer hvordan du kan gå frem når du mottar en uønsket e-postmelding

Jeg har mottatt en uønsket e-postmelding. Hva bør jeg gjøre?

Hvis meldingen ikke er blitt filtrert ut av programmet, er det sannsynligvis en ukjent type uønsket e-post som bør merkes som spam. Dette gjør du ved å velge e-postmeldingen og klikke på Spam i verktøylinjen for ESET Smart Security.

En melding som ikke er spam, ble likevel merket som spam

Hvis en legitim e-postmelding er blitt klassifisert som spam, må meldingen reklassifiseres. Klikk på Ikke spam i verktøylinjen for ESET Smart Security.

Jeg får jevnlig spam fra den samme adressen

Hvis du stadig mottar spam fra en bestemt adresse, kan du legge til adressen i svartelisten. For å legge til en adresse i svartelisten, velger du e-postmeldingen og trykker ALT + S, eller klikker på Legg til svarteliste i verktøylinjen for ESET Smart Security. Adressene i svartelisten kan du se i hovedvinduet for Spambeskyttelse. Høyreklikk i vinduet for å legge til / redigere / slette en oppføring.

Spambeskyttelsen spammerker meldinger fra en klarert adresse

Du kan legge inn klarerte adresser i listen over klarerte adresser (Hvitelisten). Adresser som er merket som klarert, blir ikke behandlet som spam. For å legge til en klarert adresse, klikk på Legg til hviteliste i verktøylinjen for ESET Smart Security.

Bayesiansk filtrering

Bayesiansk spamfiltrering er en svært effektiv type filtrering av e-post som nesten alle spambeskyttelsesprodukter bruker. Filteret kan identifisere uønsket e-post med høy grad av nøyaktighet. Det bayesianske filteret kan øves opp på brukerbasis.

Slik fungerer filteret: I den første fasen skal filteret øves opp. Brukeren markerer manuelt et tilstrekkelig antall meldinger som legitime meldinger eller som spam (normalt 200 av hver). Filteret analyserer begge kategoriene og lærer for eksempel at spam vanligvis inneholder ordene «Rolex» eller «Viagra», og at legitime meldinger sendes fra familiemedlemmer eller fra adresser i brukerens adressebok. Når et større antall meldinger er behandlet, kan det bayesianske filteret tildele hver melding en «spamindeks» som avgjør om meldingen er spam eller ikke.

Den store fordelen ligger i fleksibiliteten. Hvis brukeren for eksempel er biolog, vil all innkommende e-post om biologi eller relaterte emner normalt få tildelt en lavere sannsynlighetsindeks. Hvis en melding inneholder ord som normalt ville gjort den uønsket, men den er sendt fra en adresse i adresseboken, blir den merket som legitim, ettersom avsendere i adresseboken senker den samlete sannsynligheten for at meldingen er spam.

Kontroll på serversiden

Kontroll på serversiden er en teknikk som brukes til å identifisere massespam basert på antall mottatte meldinger og brukernes reaksjoner. Hver melding legger igjen et unikt digitalt «avtrykk» på serveren, basert på innholdet i meldingen. Dette er et unikt ID-nummer som ikke sier noe om selve innholdet i e-postmeldingen. To identiske meldinger har identiske avtrykk, mens ulike meldinger har ulike avtrykk.

Hvis en melding merkes som spam, blir meldingens avtrykk sendt til serveren. Hvis serveren mottar flere identiske avtrykk (som svarer til en bestemt spammelding), lagres avtrykket i databasen for spamavtrykk. Ved skanning av innkommende meldinger, sender programmet meldingenes avtrykk til serveren. Serveren returnerer informasjon om hvilke avtrykk som svarer til meldinger som allerede er brukermerket som spam