«Feil ved skriving til disk», Windows-melding

Av og til kan brukere støte på Windows-meldingen «Feil ved skriving til disk» ved installering av ESET-programvare. Denne feilen har vanligvis én av følgende årsaker:
 • Utilstrekkelige rettigheter til å skrive til Temp-mappen
 • Ikke logget inn som administrator
 • Ikke nok plass på disken
 • Manglende Temp-mappe(r)
 • Mulig skadet arkiv/installerer
Slik kan du løse problemet:
 1. Kontroller at følgende mapper finnes: C:\Windows\Temp og C:\Documents and Settings\BRUKERNAVN\Lokale innstillinger\Temp
 2. Deretter kontrollerer du at «Temp- og TMP»-mappene står listet under Miljøvariabler ved å følge disse instruksjonene:

  Windows NT/2000/2003/XP: Klikk på Start, høyreklikk på Min datamaskin og velg Egenskaper. Velg Avansert-fanen og klikk på Miljøvariabler.

  Windows Vista: Klikk på Start, høyreklikk på Datamaskin og velg Egenskaper. Klikk på Avanserte systeminnstillinger i venstre kolonne. Velg Avansert-fanen og klikk på Miljøvariabler.
 3. Ved hjelp av Windows Utforsker kan du kontrollere at mappene som vises i «Miljøvariabler» faktisk finnes. I så fall kan du slette og gjenopprette dem (C:\Windows\Temp og C:\Documents and Settings\BRUKERNAVN\Lokale innstillinger\Temp), og prøve å installere ESET-produktet på nytt.
Du kan også prøve å bruke settmp-verktøyet fra nettstedet vårt, som automatisk sette både bruker- og system-TEMP/TMP-variablene til C:\Windows\Temp (Sørg først for at mappen C:\Windows\Temp finnes).

For mer informasjon om kontroll av diskfeil, se følgende Microsoft-artikkel