ESET Smart Security Personlig brannmur, funksjon og brukerpåvirking


Den personlige brannmuren er en enhet som fungerer som en nettverkstrafikkstyrer som kontrollerer kommunikasjonen innenfor det lokale nettverket eller mot Internett. Ved bruk av forhåndsdefinerte regler kan brannmuren analysere denne kommunikasjonen og godta eller avslå at den blir etablert. Brannmurens mest grunnleggende funksjon er å beskytte private nettverk eller datamaskiner mot inntrenging fra potensielt farlige nettverk eller datamaskiner på utsiden.

Man kan velge mellom 3 separate brannmurmoduser, alt etter ønsket begrensningsnivå. For å endre hvordan brannmuren din fungerer, velger du ønsket filtreringsmodus. For å endre filtreringsmodus, følger du fremgangsmåten under:
  1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
  2. Bytt til avansert modus nederst til venstre eller ved å taste CTRL + M på tastaturet.
  3. Klikk på Oppsett – Personlig brannmur og deretter på Avansert Oppsett av Personlig brannmur... nederst i hovedprogramvinduet.
  4. Vinduet for Avansert oppsett åpnes. Velg ønsket filtreringsmodus fra rullegardinmenyen Filtreringsmodus på høyre side, og klikk på OK.

Les mer om hver modus under.

Automatisk modus

I Automatisk modus kontrolleres nettverkskommunikasjonen automatisk av innstillinger som brukeren har satt. Etter tilkobling til et nettverk, kan brukeren avgjøre om det er en klarert sone. Kommunikasjon i en klarert sone er ikke begrenset i begge retninger. Kommunikasjon i en begrenset sone – internettkommunikasjonen – tillates kun for programmer som etablerer utgående tilkoblinger. For slike programmer tillates også innkommende tilkoblinger. Denne modusen krever ingen brukerpåvirkning (unntatt når du kobler til et nytt nettverk).

Automatisk modus bruker kort sagt ingen forhåndsdefinerte regler, men analyserer kommunikasjonen automatisk. Programmer får lov til å etablere utgående tilkoblinger. Programmer som allerede har etablert utgående tilkoblinger, er også klarert for innkommende tilkoblinger.

Interaktiv modus

I Interaktiv modus håndteres nettverkskommunikasjonen i henhold til forhåndsdefinerte regler. Hvis det ikke finnes noen regel for en tilkobling, får brukeren en dialogboks med spørsmål om å tillate eller avslå tilkoblingen. Etter en stund vil brukeren ha fått laget seg et sett med regler som passer hans eller hennes behov. Vær forsiktig hvis du velger denne modusen i et bedriftsmiljø. Etter en stund kan enkelte brukere komme til å ignorere dialogvinduet som dukker opp regelmessig og ganske enkelt tillate alle forespørsler fra programmet.

Policybasert modus

I Policybasert modus håndteres nettverkskommunikasjonen i henhold til regler gitt av administratoren. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig regel, blir tilkoblingen blokkert automatisk uten at brukeren får noen advarselsmelding. Vi anbefaler at du kun velger Policybasert modus hvis du er en administrator som har til hensikt å kontrollere nettverkskommunikasjonen, og du er sikker på at du vet hvilke programmer som bør tillates eller avslås